Kućna radinost

Kućna radinost i centar za očuvanje tradicionalnih zanata

Prostor za tradicionalnu proizvodnju: pekmeza od šipka i šljiva, sokova od zove i drenjka,
raznih vrsta čajeva od sirovina organskog porijekla, uzgojenih na ovdašnjim parcelama ili
sabranih u okolnim šumama.
U kompleksu za neposredan i interaktivni kontakt posjetilaca sa tradicionalnim zanatima
možete vidjeti kako nastaju “Bolića kolo”, seljačke torbe i vunene čarape, kako se kuju i
oblikuju ručni alati koji se koriste u maloj seoskoj poljoprivredi, kako se izrađuju predmeti
od drveta ili kako se filca vuna.