Smještaj Čardaklije

U neposrednoj blizini centralnog dijela domaćinstva, a opet dovoljno daleko da bi  se imao potpuni mir i diskrecija, planirani su smještajni kapaciteti.
Radi se o tipskim seoskim kućicama apartmanskog tipa, sa 4 ili 6 ležajeva. Za sada postoje dve takve seoske kućice.

Veliki apartman Čardaklije 1

60 Eura

Mali apartman
Čardaklije 2

40 Eura

Apartman Draginja

80 Eura

Rezervacije

 

Ovjera

  Pay Pal plaćanje