17. Edukativna radionica

June 2, 2013

U petak, 31. maja 2013. godine, na Seoskom domaćinstvu “Čardaklije” održana je sedamnaesta edukativna radionica u okviru Programa “Škola u prirodi”. Radionici su prisustvovali učenici Osnovne škole “Gornja Koprivna”-PO “Ljubijankići”.

17 radionica